Tutkimuksen huipulla

Monialainen tiedeyliopisto

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Se on Suomen johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa.

Opetusta tarjotaan lähes sadassa maisteritutkintoon valmistavassa oppiaineessa kuudessa tiedekunnassa. Ne ovat: humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimuksellinen osaaminen yhdistyy monitieteisiksi kokonaisuuksiksi.

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulusta valmistuu vuosittain noin 160 tohtoria.

Painoalat

Jyväskylän yliopisto on määritellyt kansainvälisesti korkeatasoiset ja vaikuttavaa tutkimusta tekevät painoalat. Ne ovat: oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt, luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu, kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, liikunta, terveys ja hyvinvointi sekä informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Tutkimuksen ongelmalähtöisyys häivyttää tieteenalojen rajoja, mahdollistaa monitieteisten sekä yhteiskunnallisesti että tieteellisesti merkittävien ongelmien tutkimisen ja lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.


LaserLab

Tutkimuksen huiput

Jyväskylän yliopistossa on useita huippuyksiköitä, akatemiaprefessuureja, FiDiPro-professuureja, EU-rahoitteisia hankkeita ja ulkopuolisella tulosrahalla toteutettuja muita tutkimushankkeita. Yliopiston tutkijat ovat aktiivisia myös säätiörahoituksen hankkimisessa.


Tieto ja osaaminen yhteiskunnan käyttöön

Yliopisto osallistuu koulutuksen ja tutkimuksen kautta kansallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.

Yliopisto on haluttu yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiantuntemustaan julkisyhteisöjen ja yritysten käyttöön, tuottaa innovaatioita ja välittää tehokkaasti tietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Aktiivinen ja vastuullinen vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa toteutuu kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Jyväskylän yliopisto on mukana strategiahankkeissa. Tutkijat ovat haluttuja asiantuntijoita tiedotusvälineissä.

Tutkimusympäristö

Vetovoimaiset tutkimusympäristöt houkuttelevat tutkijoita Jyväskylään. Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja ottavat huomioon eri tieteenalojen tarpeet.

Yliopiston toimitilat ovat tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja kustannustehokkaita. Tilat mahdollistavat oppimisen, vuorovaikutuksen ja tutkimuksen joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Uusimpana rakennuksena on otettu käyttöön Ruusupuisto.