Proofili ja painoalat

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.


Profiili

Yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden ja psykologian, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia yliopiston painoalat vahvistavat.

Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Opiskelijarekrytointinsa perusteella Jyväskylä on yliopistoista valtakunnallisin.

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Yliopisto operoi monitieteisesti koko ihmisen elämänkulun ja innovaatioiden ekosysteemin alueella. Teknologiaprofiiliin kuuluvat kiihdytinpohjainen teknologia, nano‐ ja paperinvalmistusteknologia, ICT, hyvinvointi‐, liikunta‐ ja terveysteknologia, opetusteknologia ja musiikkiteknologia.

Valtakunnalliset tehtävät

Valtakunnalliset tehtävät on organisoitu seuraaviin keskuksiin: kiihdytinlaboratorio, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus, soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) ja viittomakielen keskus.

Zumbatunti

Painoalat

 • Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
 • Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
 • Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa
 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi
 • Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Kansainväliset kärjet

 • Ydin ja kiihdytinpohjainen fysiikka
 • Evoluutiobiologia
 • Oppiminen ja oppimisvaikeudet
 • Soveltava kielentutkimus
 • Liikuntabiologia
 • Gerontologia
 • It-pohjaiset palvelut

Teknologiaprofiili

 • Ihmiskeskeinen tieto- ja viestintäteknologia
 • Paperinvalmistusteknologia
 • Nanoteknologia
 • Kiihdytinpohjainen teknologia
 • Ympäristöteknologia
 • Hyvinvointiteknologia
 • Koulutusteknologia
 • Musiikkiteknologia