Organisaatio ja avainhenkilöt

Yliopiston ylin päättävä toimielin on 7-jäseninen hallitus. Sitä johtaa hallituksen puheenjohtaja. Yliopiston toimintaa johtaa rehtori. Hänen tukenaan on kaksi vararehtoria ja yliopistopalvelut, joita johtaa hallintojohtaja.

Yliopistokollegiossa on 30 jäsentä. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Yliopistossa on kuusi tiedekuntaa. Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekunnissa toimivat laitokset, joilla on johtaja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ei ole laitoksia.

Yliopistossa on 5 erillislaitosta. Erillislaitoksella on johtaja ja johtokunta.

Ruusupuiston avajaiset

Rehtori ja vararehtorit

Yliopiston hallitus

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa rehtorin valinta sekä yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista ja toimintasäännöksistä päättäminen.

Hallituksen jäsenet

Yliopistokollegio

Yliopistokollegiossa on 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä 10 opiskelijoita.

Lue lisää yliopistokollegiosta

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut tarjoavat toimintaa tukevia palveluja sekä yliopiston sisäisille että ulkoisille kohderyhmille.
Yliopistopalvelut


Tiedekunnat

Yliopistossa on kuusi tiedekuntaa.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • historian ja etnologian laitos
 • kieli- ja viestintätieteiden laitos
 • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • soveltavan kielentutkimuksen keskus
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Informaatioteknologian tiedekunta
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
 • kasvatustieteiden laitos
 • opettajankoulutuslaitos
 • psykologian laitos
 • normaalikoulu
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • bio- ja ympäristötieteiden laitos
 • fysiikan laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos

Erillislaitokset

 • Avoimen tiedon keskus - kirjasto ja tiedemuseo
 • Avoin yliopisto
 • Kielikeskus
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Koulutuksen tutkimuslaitos
Organisaatiokaavio
Organisaatiokaavio